Archief

De geschiedenis van de klootschietersvereniging K.V. Borculoseweg in Neede begint in de jaren ’30. Namelijk op Koninginnedag 1937 is onze straat destijds benaderd door klootschietpromotor, wijlen heer Poorthuis uit Losser. E.e.a. blijkt uit de analen van ons verleden. Het betreft een schrijven van wijlen dhr. H.J. Rutgerink.

 Bij de oprichting bedroeg het ledenaantal 10 personen.  Al snel nam het ledenbestand toe van 13 tot 15 leden, verdeeld over 3 tot 4 teams, waarmee werd uitgekomen in de competitie van de A.K.F. (Achterhoekse Klootschieters Federatie) opgericht September 1968 bij café ’t Haantje. Vanaf het seizoen 2016 zijn we van clubcafé veranderd, i.v.m. het faillissement van partycentrum ’t Haantje, naar Café-Restaurant-Zalencentrum Hassink te Noordijk. In 2022 zijn we wederom van clubcafé veranderd, i.v.m. het sluiten van Café-Restaurant-Zalencentrum Hassink, naar Café Kuppers te Rietmolen.

De klootschietsport  zoals die nu wordt bedreven vindt zijn oorsprong bij de oprichting van de A.K.F. (Achterhoekse Klootschieters Federatie) in september 1968 bij café ’t Haantje te Neede.  In dat jaar is uiteindelijk de K.V. Borculoseweg ook als vereniging opgericht. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Gerrit Emaus, penningmeester Henk Hondelink en secretaris Henk Schelfer. Een van de oprichters uit die tijd Evert Rutgerink is thans nog steeds actief lid van onze vereniging.

Door de jaren heen hebben wij als vereniging bij diverse mensen de klootschietsport geïntroduceerd. Met name de introductie van de sport in het Drentse plaatsje Fort. Begin jaren ’80 hadden wij ieder jaar, met enkele inwoners van deze plaats, een uitwisseling. Dit heeft geresulteerd in de bloeiende vereniging te weten Fort Drenthe.

49 Jaar (1968 t/m 2016) is café-restaurant ’t Haantje ons vaste clubcafé geweest. I.v.m. het faillissement van het café-restaurant in 2016 zijn wij vanaf seizoen 2016 van harte welkom geheten door Herman en Wilma Hassink in ons nieuwe clubcafé Café-Restaurant-Zalencentrum Hassink te Noordijk.
6 Jaar lang hebben wij gebruik kunnen maken van deze locatie.
In 2022 zijn Herman en Wilma Hassink gestopt met het uitbaten van Café-Restaurant-Zalencentrum Hassink en is
café Kuppers te Rietmolen ons nieuwe clubcafé geworden.

Leden:

Ons ledental is op dit moment tot 25 personen zodat wij gemiddeld met 5 teams uitkomen in E.K.F.N.-verband. Onze dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 bestuursleden.
Op 5 September 1968 vond de eerste officiële vergadering plaats van K.V. Borculoseweg.
Klik hier voor een overzicht van alle bestuursleden en rotmeisters vanaf 1968

De heer A. van der Mast is, na zijn afscheid als voorzitter, benoemd tot erevoorzitter van onze vereniging.

Tenues:

In 1980 werd het eerste clubtenue in gebruik genomen, bestaande uit een trainingsjack met zwarte mouwen, een oranje voor- en rugpand met achterop de bedrukking K.V. Borculoseweg. Hieraan is het refrein van ons clublied ontleend:

“Wie bunt van de Grinte, van de Borkloseweg, in het zwart en oranje zee’j oons op de weg “

 In  1988 volgde het volgende tenue, een compleet trainingspak dit keer. De kleur oranje was iets minder fel maar we liepen nog steeds in het zwart en oranje in de Berg. In 1997 was het tijd voor een nieuw pak. Voor het eerst met bescheiden sponsoring, van café–restaurant ‘t  Haantje op de linkerborst. Op de rechterborst was ons clublogo bevestigd, ontworpen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1993. In die tijd was oranje uit de mode geraakt en werden we aangewezen op de kleuren zwart en rood. Bij dit pak zaten aanvankelijk zwarte truien, deze zijn in 2003 vervangen door (wat ruimere) rode truien, gesponsord door OGB-makelaars. In 2008 hebben we nieuwe pakken in gebruik genomen, weer in het vertrouwde feloranje en zwart.  Deze pakken waren gesponsord door Scheers & Roes makelaars.

Op zondagmorgen 1 oktober 2023 zijn we voorzien van nieuwe kleding in de vorm van een hoodie.Deze hoodies zijn aangeboden door De Groot Transport te Haaksbergen.

Gedenkboom:

Onze vereniging heeft ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, tijdens de feestdag op zaterdag 20 September 2009, door erevoorzitter A. van der Mast en zijn vrouw Willemien, als cadeau een klootschietboom aangeboden gekregen. Deze boom is op zaterdag 08 November 2008 om 11:00 geplant in het gedenkbos aan de Waterleidingdijk.

Historie K.V. Borculoseweg:

De K.V. Borculoseweg is, net als de overige georganiseerde klootschietersverenigingen uit Neede, aangesloten geweest bij de officiële klootschietersbond NKB.
We speelden de competitiewedstrijden in de Achterhoekse afdeling, de AKF. De AKF competitie wedstrijden werden gehouden in het hele gebied tussen  Neede-Winterswijk-Ruurlo-Lochem.
In de jaren 80 groeide de belangstelling voor het klootschieten enorm. Op een competitiewedstrijd kwamen zoveel deelnemers af dat dit nauwelijks nog te organiseren was. De AKF werd daarom een paar keer opgedeeld in kleinere afdelingen.
Op een gegeven moment was er een afdeling  ‘AKF Noord’, bestaande uit 7 Needse verenigingen die alle competitiewedstrijden in de Needse Berg en omstreken verschoten. Deze verenigingen waren, naast de Borculoseweg;

Bergstraat
Noordijk
Rapenburg
Reefhorshoek
Kringloop
Ruwenhof

Dit verliep naar volle tevredenheid van vrijwel alle deelnemers die verder weinig gebruik maakten van de overige activiteiten en faciliteiten van de NKB. Daarop besloten de Needse verenigingen zich af te scheiden en zelfstandig een bond te beginnen. Dit is de EKFN geworden. Op 30 september 1989 werd de eerste competitiewedstrijd gehouden. De Rapenburg bleef aanvankelijk nog bij de AKF maar is later ook overgestapt naar de EKFN. Ook sloot klootschietvereniging Den Blanken zich aan. Deze vereniging is in 2010 opgeheven en een nieuwe vereniging KV De Needseberg heeft zich aangesloten. Behalve de Kringloop, KV De Needseberg en KV de Bergstraat strijden bovenstaande verenigingen ook heden ten dage nog in de EKFN-competitie. In 2022 zijn de leden van KV de Bergstraat overgegaan naar KV de Ruwenhof.

Internationale TREX games Zuid-Korea:

Van 25 September tot en met 2 Oktober 2008 hebben in het verre Busan in Zuid-Korea de Internationale Trex-games plaatsgevonden, een soort Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Aan dit evenement deden ca. 10.000 deelnemers mee uit vrijwel alle landen van de wereld. De EKFN heeft Nederland vertegenwoordigd door de klootschietsport tijdens dit evenement te demonstreren.  De EKFN-delegatie bestond uit 11 klootschieters van de EKFN, waaronder 7 leden van de K.V. Borculoseweg.

BeBo Cup:

Een jaarlijks terugkerend evenement was de strijd om de Bebo-cup (Bergstraat-Borculoseweg). Zoals de naam al aangeeft ging deze strijd tussen de klootschietersverenigingen Bergstraat en Borculoseweg. Dit ter voorbereiding op de klootschietcompetitie die doorgaans in oktober begint. De wedstrijd startte altijd ergens rond het kerkhof op de Needse Berg en het parcours werd beurtelings door de beide  verenigingen bepaald. Na afloop vond de prijsuitreiking plaats in het clubcafé van de organiserende vereniging.

Koninginnedag toernooi:

In 1983 organiseerde de K.V. Borculoseweg voor het eerst tijdens Koninginnedag een klootschiettoernooi voor buurten en gezelligheidsteams. In die tijd was er, na het verdwijnen van het buurtvoetbal, niet veel te doen in Neede. De eerste keer leverde een deelname van 11 teams op. In de jaren daarna stijgt het aantal deelnemende teams tot ca 25. Later nam de deelname weer af, mede door allerlei andere activiteiten. Tenslotte blijkt het moeilijk om financieel wat over te houden aan deze activiteit en op 30 april 1999 werd het laatste Koninginnedagtoernooi georganiseerd.

SEN Klootschieten:

Een heel andere activiteit waar de K.V. Borculoseweg zich (mede) voor inzet was het klootschieten tijdens de jaarlijkse SEN feesten in Augustus. Op zaterdagmiddag was een van de activiteiten het klootschieten voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Dit was een geheel individueel gebeuren voor jong en oud, waarbij elke deelnemer tegen een kleine vergoeding op persoonlijke titel en in verschillende leeftijdscategorieën, 3 worpen mocht doen vanaf de startstreep die was getrokken in de Prinses Marijkestraat. Men wierp in de richting van de Meijersweg  en de verste worp telde. Nadat de desbetreffende straten in 2014 zijn heringericht was het niet meer verantwoord, vanwege te schuine stoepranden, om hier nog te klootschieten en kwam er een eind aan het jarenlange SEN-klootschieten.

Uitwisseling Drenthe:

Het nu zo florerende klootschieten in de provincie Drenthe is te danken aan 1 van de leden van onze klootschietersvereniging. Rinus de Groot, die altijd kloten materiaal bij zich heeft op vakantie, trof op een vakantie een stel mensen aan uit het plaatsje Fort in Drenthe. Met hen ging hij klootschieten en de mensen raakten enthousiast. In Fort werd de Eerste Drentse Klootschieters Vereniging opgericht. Jaarlijks vond een uitwisseling plaats tussen de Drenten en de K.V. Borculoseweg. Enerzijds ter promotie van het klootschieten maar ook om de gezelligheid. Het was een dag voor het hele gezin, bestaande uit een onderling klootschiettoernooi en een gezellig samenzijn na afloop. Dit evenement vond elk jaar in augustus / september plaats, om en om in Neede en in Drenthe.