Vereniging

Klootschietvereniging K.V. Borculoseweg

De klootschietvereniging K.V. Borculoseweg uit Neede is een club van leden die samen een doel voor ogen hebben. Dat is eenmaal per 14 dagen op zaterdagmiddag gezellig gaan klootschieten, uiteraard met de bedoeling zo hoog mogelijk te eindigen in hun wedstrijden in de betreffende klasse.

Nieuwe leden zijn gedurende 1 jaar aspirant-lid, waarin men gewoon aan alle activiteiten deelneemt. Na een jaar wordt in de ledenvergadering besloten of het aspirant-lid wordt aangenomen als lid. Op deze manier willen we zeker stellen dat nieuwe leden goed in de vereniging passen.

Op 27 april 1980 werd de voorzittershamer, aangeboden door Johan Huurneman bij het stoppen als secretaris, in gebruik genomen om tijdens de ledenvergaderingen, indien nodig, de orde te behouden. In de regel worden er tijdens het seizoen 3 ledenvergaderingen gehouden.

Onze vereniging heeft ook een eigen clublied. In 2018 is deze iets gewijzigd met de verwijzing naar het clubcafé Hassink en in 2022 is deze gewijzigd naar het clubcafé Kuppers te Rietmolen.

Tijdens het 50-jarig jubileum zijn alle leden in een nieuw tenue gestoken door de nieuwe hoofdsponsor