Privacy reglement

Privacystatement

K.V. Borculoseweg is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site. Vragen of opmerkingen? Laat een reactie achter of neem contact op.

Verwerking gegevens gastenboek

Gegevens die worden gedeeld via het gastenboek op de site worden alleen voor dat doeleinde gebruikt. Deze gegevens worden verwerkt op basis van uitvoering van de overeenkomst. Na verwijdering van de post worden deze gegevens verwijderd.

Gebruik van cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje met informatie over het bezoek aan deze site dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Veel sites maken gebruik van cookies. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of in de browser instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij plaatsen deze bestandjes zodat we de vormgeving en inhoud van onze site af kunnen stemmen op de wensen van de bezoeker. Bijvoorbeeld om gebruikers ingelogd te kunnen houden op afgeschermde delen van de site of het mogelijk te maken reacties achter te laten in het gastenboek. We gebruiken functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.

Analytische cookies

Op de site worden analytische cookies gebruikt om het het aantal websitebezoekers te meten.

Doel en grondslag gegevensverwerking

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de overeenkomst is uitgevoerd of maximaal 26 maanden in het geval van Google. Tenzij de wet een langere termijn voorschrijft. Een deel van de via de site verkregen data wordt buiten de EU verwerkt.

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

  • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
  • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
  • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
  • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop K.V. Borculoseweg gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

<einde>